Η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία αποτελεί να σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης για μια επιχείρηση. Με ενδιαφέρει η ενασχόληση με την έρευνα και έχω μερικές καινοτόμες ιδέες για την ανάπτυξη της επιχείρησή μου, έχω όμως τη δυνατότητα; Που πρέπει να απευθυνθώ;

Το Δίκτυο προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που θέλουν να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και τη δυνατότητά τους να εμπλακούν σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  Προσφέροντας ενημέρωση για τα διαθέσιμα προγράμματα και τους τρόπους συμμετοχής, αναζήτηση συνεργατών ακόμα και συμβουλές για την διερεύνηση αναγκών και σχηματοποίηση της ιδέας καθώς και τον τρόπο συγγραφής της πρότασης.