Η μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας περιλαμβάνει τη μεταφορά της διαθέσιμης γνώσης, ικανοτήτων, τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς έρευνας και επιχειρήσεις. Πώς μπορεί όμως μια μικρομεσαία επιχείρηση να έχει πρόσβαση σε τέτοιες διαδικασίες;

Το Δίκτυο μέσα από τη βάση που διατηρεί και περιλαμβάνει πέραν των 23,000 προφίλς που ανανεώνονται με νέα προφίλ σε εβδομαδιαία βάση, δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να αναζητήσουν τεχνολογίες που τους ενδιαφέρουν με στόχο να βελτιώσουν τα προϊόντα και της υπηρεσίες τους και αντίστοιχα να προσφέρουν δικές τους τεχνολογίες στη διεθνή αγορά.

  • Για εγγραφή στη βάση πατήστε εδώ.
  • Για πρόσβαση στη βάση πατήστε εδώ.