Το Enterprise Europe Network Κύπρου ως κέντρο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης προς τις κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη και τη διεθνοποίησή τους παρέχει σειρά συμβουλευτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν θέματα χρηματοδότησης, νομοθεσίας, επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ξένες αγορές, εξεύρεσης συνεργατών, διανοητικής ιδιοκτησίας, μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς και διαχείρισης της καινοτομίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μπορείτε να βρείτε κάτω από την αντίστοιχη κατηγορία υπηρεσιών στον παρόντα ιστοχώρο ή να επικοινωνήσετε με τους λειτουργούς του EEN-Cy.

Για επικοινωνία με τους λειτουργούς του EEN-Cy