Καλύμματα προσώπου (community masks) – Ποιες είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν

Λόγω της έλλειψης τεχνικών προδιαγραφών για καλύμματα προσώπου όπως οι υφασμάτινες μάσκες, χειροποίητες μάσκες κλπ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης CEN την ετοιμασία ευρωπαϊκού προτύπου.

Έτσι, ο CEN πραγματοποίησε εργαστήριο για την ανάπτυξη ενός εγγράφου αναφοράς τυποποίησης (CWA) έχοντας βάση τις υφιστάμενες εθνικές προδιαγραφές. Έπειτα από εκτεταμένες ανταλλαγές απόψεων κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, στις 17 Ιουνίου 2020 ο CEN προχώρησε στην έκδοση του εγγράφου CWA 17553 με τίτλο “Community face coveringsGuide to minimum requirements, methods of testing and use.

Το έγγραφο καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για επαναχρησιμοποιήσιμα ή μίας χρήσης καλύμματα προσώπου για το ευρύ κοινό. Αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις περιλαμβάνουν:

  • Σχεδιασμό,
  • Απόδοση (Αποτελεσματικότητα υλικού στο φιλτράρισμα, αντίσταση αναπνοής και διαπερατότητα από τον αέρα),
  • Μέθοδοι δοκιμής,
  • Συσκευασία,
  • Σήμανση (στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η ετικέτα) και
  • Πληροφορίες χρήσης (συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου καθαρισμού της μάσκας)

Ολόκληρο το έγγραφο είναι διαθέσιμο δωρεάν στην ιστοσελίδα του CEN, https://www.cencenelec.eu/research/CWA/Documents/CWA17553_2020.pdf

Καλούνται λοιπόν, όσες επιχειρήσεις σκοπεύουν να κατασκευάσουν ή να εισάγουν καλύμματα προσώπου (υφασμάτινες μάσκες) ή μάσκες «κοινότητας» (community masks) όπως τις αποκαλούν, να λάβουν υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο.

Αυτές οι απαιτήσεις δεν αφορούν τις πιο κάτω μάσκες καθότι αυτές ρυθμίζονται από συγκεκριμένες νομοθεσίες.

  1. Μάσκες που ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας
  2. Χειρουργικές / ιατρικές μάσκες προσώπου, που ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

Παραμένοντας στη διάθεσή σας για τυχόν απορίες.

Με εκτίμηση
Στάλω Δημοσθένους
Ανώτερη Λειτουργός, ΚΕΒΕ
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Τηλ. 22889752, E-mail: stalo@ccci.org.cy