Νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Τουρισμό 2030

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την 1η Δεκεμβρίου 2022, το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε ένα νέο Πολυετές Σχέδιο Εργασίας της ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Τουρισμό 2030.

Τα 27 κράτη μέλη σκιαγράφησαν με αυτόν τον τρόπο πέντε τομείς προτεραιότητας για τον τουριστικό τομέα που έχει πληγεί σοβαρά τόσο από τον COVID- 19 και τον αυξανόμενο πληθωρισμό.

Οι πέντε τομείς προτεραιότητας είναι:

  1. Ενεργοποίηση του πλαισίου πολιτικής και της διακυβέρνησης
  2. Πράσινη μετάβαση
  3. Ψηφιακή μετάβαση
  4. Ανθεκτικότητα και ένταξη
  5. Δεξιότητες και υποστήριξη για μετάβαση.

Στους τομείς προτεραιότητας, καθορίζονται εθελοντικές δράσεις και στόχοι για τα κράτη μέλη, τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, την Επιτροπή και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στο τουριστικό οικοσύστημα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα πατώντας ΕΔΩ