Νομικό Πλαίσιο Ελέγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Με αφορμή το χθεσινό θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, και με στόχο την εξάλειψη της πιθανότητας να συμβούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε για τη σημαντικότητα της εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με τον έλεγχο ανυψωτικών μηχανημάτων.

Η Νομοθεσία «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων) Κανονισμοί του 2021», τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και αναφέρεται στις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και εξουσιοδοτημένων ελεγκτών και συντηρητών ανυψωτικών μηχανημάτων, στη συχνότητα ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων και ανυψωτικών εξαρτημάτων, στα βασικά σημεία ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων και στα κριτήρια για την έγκριση προσώπων ως εξουσιοδοτημένοι ελεγκτές ανυψωτικών μηχανημάτων.

Συγκεκριμένα, ο κάθε ιδιοκτήτης Ανυψωτικών Μηχανημάτων, οφείλει να:

 • Μεριμνά για έλεγχο του ανυψωτικού μηχανήματος παρουσία του Συντηρητή και με εκπαιδευμένο χειριστή
 • Επιθέτει «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ: ΕΠΙΤΥΧΗΣ»
 • Φυλάσσει Έκθεση
 • Μεριμνά για επιδιορθώσεις
 • Αναθέτει τη συντήρηση σε Συντηρητές Ανυψωτικών Μηχανημάτων
 • Φυλάσσει Ειδικό Βιβλίο Συντήρησης
 • Δεν θέτει σε λειτουργία ανυψωτικό μηχάνημα πολύ υψηλής επικινδυνότητας, το οποίο δεν διαθέτει σε ισχύ Έκθεση Ελέγχου.
 • Τηρεί Μητρώο Ανυψωτικών Εξαρτημάτων
 • Διαθέτει εγχειρίδιο χρήσης του ανυψωτικού μηχανήματος
 • Μεριμνά για συστήματα προστασίας και προειδοποίησης του χειριστή και για ορθό σύστημα ταχείας σύνδεσης.

Οι έλεγχοι των Ανυψωτικών Μηχανημάτων θα γίνονται πλέον από ιδιώτες Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Τα Ανυψωτικά Μηχανήματα διακρίνονται σε 4 κατηγορίες με βάση την επικινδυνότητά τους:

Α. Ανυψωτικά Μηχανήματα Πολύ Υψηλής Επικινδυνότητας:

 • γερανοί πλησίον της θάλασσας,
 • γερανοί σε υποστατικά με επικίνδυνες ουσίες,
 • ανυψωτικής ικανότητας άνω των 2.000 kg,
 • γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας άνω των 5.000 kg,
 • γερανοί τύπου πύργου,
 • κινητοί γερανοί (mobile cranes),
 • γερανοί επίτοιχοι άνω των 2.000 kg,
 • ανυψωτικά μηχανήματα για το χειρισμό εμπορευματοκιβωτίων ή / και σκαφών.

Β. Ανυψωτικά Μηχανήματα Υψηλής Επικινδυνότητας:

 • ανυψωτικά μηχανήματα για την ανύψωση προσώπων,
 • ανυψωτικά μηχανήματα έργων,
 • γερανοί σε υποστατικά με επικίνδυνες ουσίες ανυψωτικής ικανότητας κάτω των 2.000 kg,
 • γερανογέφυρες κάτω των 5.000 kg,
 • γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού κάτω των 2.000
 • παπαγαλάκια άνω των 5.000 kg.

Γ. Ανυψωτικά Μηχανήματα Μεσαίας Επικινδυνότητας:

 • παπαγαλάκια κάτω των 5.οοο kg,
 • αναβατόρια (υλικών, ΑΜΕΑ κ.α.),
 • αντλίες σκυροδέματα,
 • περονοφόρα,
 • ανυψωτικές εξένδρες οχημάτων,
 • εξειδικευμένα ανυψωτικά.

Δ. Ανυψωτικά Μηχανήματα Χαμηλής Επικινδυνότητας:

 • γερανοί ρυμούλκησης οχημάτων,
 • χειροκίνητες μηχανές ανυψωτικής ικανότητας των 100kg,
 • αυτοκινούμενα αναβατόρια και υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες ανυψωτικής ικανότητας άνω των 200 kg.

Μπορείτε να βρείτε τους Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές Ανυψωτικών Μηχανημάτων στο Μητρώο που διατηρεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/F3B1ECD10FD081F9C225889C003C850C?OpenDo cument