Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος του 2021

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διοργανώνουν παρουσίαση για τον νόμο:

«Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος του 2021».

Ο συγκεκριμένος νόμος έχει ψηφιστεί στις 9 Δεκεμβρίου 2021 και διαφοροποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τις εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και τον τρόπο συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων στους τομείς των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Ο νόμος επηρεάζει σχεδόν όλα τα τρόφιμα, επεξεργασμένα ή μη και καθορίζει ποιες πρακτικές πλέον θεωρούνται αθέμιτες και ως αυτού, απαγορεύονται. Μεταξύ των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών είναι και η περίοδος πληρωμής μεταξύ εμπορευόμενων που δεν μπορεί να ξεπερνά τις 30 μέρες για αλλοιώσιμα γεωργικά προϊόντα και 60 μέρες για άλλα (μη αλλοιώσιμα) γεωργικά προϊόντα.

Ο νόμος αυτός είναι πολύ σημαντικός εφόσον επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς για αυτό και η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη.

Η παρουσίαση είναι Δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00πμ στο ΕΒΕ Πάφου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή πατώντας εδώ, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.