Οδηγός για τη χρηματοδότηση της ΕΕ – Έκδοση 2023

Ο παρών οδηγός συντάχθηκε από την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) για τους βουλευτές και το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως υλικό αναφοράς για να τους βοηθήσει στο κοινοβουλευτικό τους έργο.

Περιλαμβάνει τα διάφορα χρηματοδοτικά ταμεία της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, ομαδοποιημένα κατά τομέα δράσης, με σύντομες περιγραφές, σχετικούς συνδέσμους και λίστα με τους κύριους πιθανούς δικαιούχους προκειμένου να διευκολυνθεί ο αναγνώστης.

Αποτελεί μια καλή πηγή πληροφοριών για τις επιχειρήσεις, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τις ΜΚΟ, τους επαγγελματίες και τους πολίτες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε χρηματοδότηση έργων από Ευρωπαϊκά Ταμεία.

O οδηγός είναι διαθέσιμος σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ