Παρουσιάσεις από το Ενημερωτικό Σεμινάριο “Νομοθετικό Πλαίσιο για E-Shop και on-line πωλήσεις”

Στις 8/2/2023 το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, διοργάνωσαν το Ενημερωτικό Σεμινάριο “Νομοθετικό Πλαίσιο για E-Shop και on-line πωλήσεις”.

Ακολουθούν οι Παρουσιάσεις:

Enterprise Europe Network και ο ρόλος του στην επιχειρηματική ανάπτυξη των επιχειρήσεων   

Νομοθετικό Πλαίσιο για E-Shop και on-line πωλήσεις