Παρουσιάσεις του Διαδικτυακό Σεμιναρίου – Εισαγωγές χημικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου)

Επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις από το Διαδικτυακό Σεμινάριο που διοργάνωσε το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στις 14 Ιουνίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22889749/52/69 ή στέλνοντας μήνυμα στο eency@ccci.org.cy

Σειρά Παρουσιάσεων:

  1. Κανονισμός REACH – Καταχώριση και αλλαγές στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, Δρ Μαρία Ορφανού, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
  2. Απαιτούμενα έντυπα / Έλεγχοι ΤΕΕ, Δρ Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
  3. Κανονισμός CLP – Επισήμανση και Kοινοποίηση στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Πύλη του ECHA, Δρ Μαρία Παλαιομυλίτου, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
  4. Ανακαλύψτε νέες αγορές/ συνεργάτες μέσω του ΕΕΝ, Στάλω Δημοσθένους, ΚΕΒΕ, ΕΕΝ Κύπρου