Παρουσιάσεις του Export Helpdesk με τα Εμπορικά Κέντρα της Κύπρου στο εξωτερικό για ενημέρωση των Κυπριακών Επιχειρήσεων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, μέσα στα πλαίσια της ενημέρωσης των κυπριακών επιχειρήσεων για ξένες αγορές, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο 2023, θα διοργανωθούν από το Export Helpdesk της Υπηρεσίας Εμπορίου του ΥΕΕΒ και τα Εμπορικά Κέντρα της Κύπρου παρουσιάσεις για ενημέρωση των Κυπριακών Επιχειρήσεων.

Μέσα από τις παρουσιάσεις αυτές, οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους Εμπορικούς και Βοηθούς Εμπορικούς Συμβούλους της Κύπρου στο εξωτερικό, να ενημερωθούν γενικά για την οικονομία των χωρών στις οποίες εδρεύουν τα Εμπορικά Κέντρα, για το επιχειρηματικό περιβάλλον, για τις ιδιαιτερότητες και την επιχειρηματική κουλτούρα των αγορών αυτών κλπ.

Οι παρουσιάσεις απευθύνονται προς κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να εξάγουν κυπριακά προϊόντα και υπηρεσίες σε χώρες που καλύπτουν τα Εμπορικά Κέντρα του ΥΕΕΒ και έχουν στόχο να ενημερώσουν όλες τις επιχειρήσεις για τις αγορές αυτές, πριν υποβάλουν αίτηση στο Export Helpdesk για το 2024.

Οι παρουσιάσεις γίνονται εν συνεχεία των παρουσιάσεων που έγιναν σε πιλοτική βάση στους αιτητές του 2023 και αναμένεται ότι θα γίνονται μελλοντικά κατά την ίδια περίοδο επί ετήσιας βάσης. Μελλοντικά μπορεί να καλύπτουν και άλλες χώρες που καλύπτουν τα Εμπορικά Κέντρα του ΥΕΕΒ ή/ και για συγκεκριμένους τομείς. Αιτήσεις μέσω του Export Helpdesk για εξεύρεση εισαγωγέων σε χώρες που καλύπτουν τα Εμπορικά Κέντρα για το 2024 θα σταλούν τέλη του 2023 ή αρχές του 2024 στις επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν συμπληρώσει το έντυπο.

Παρακαλούμε πολύ όπως οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις, απαντήσουν μέχρι τις 8/9/2023 που είναι η καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση των παρουσιάσεων.