ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ RESTART (2016-2020) – ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Σας πληροφορούμε ότι, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ανακοινώνει νέες προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα εδώ.