ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PEDIA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Για ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα, το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, μέλος του Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), ανακοινώνει την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου PEDIA για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων.

Στη διάρκεια του έργου, θα πραγματοποιηθούν πιλοτικές εφαρμογές ενεργειακών αναβαθμίσεων σε συνολικά 25 υφιστάμενα σχολικά κτίρια όλων των βαθμίδων. Οι επεμβάσεις που θα γίνουν στα επιλεγμένα σχολικά κτίρια περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, και είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων:

  • Θερμομόνωση οροφών και τοιχοποιίας,
  • Αντικατάσταση παραθύρων,
  • Αντικατάσταση φωτισμού με λαμπτήρες LED,
  • Εφαρμογή λύσεων βασισμένων στην φύση – Φυτεύσεις
  • Συντήρηση ή/και επιδιόρθωση συστημάτων εξαερισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου έχει προχωρήσει σε προκήρυξη ανοικτού  διαγωνισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση 5 σχολείων μέχρι στιγμής, που έχουν επιλεγεί μέσω του έργου PEDIA.

Η 1η Φάση του διαγωνισμού αφορά τα:

  1. ΣΤ’ Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς
  2. Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγίου Αντωνίου
  3. Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου

Οι ενδιαφερόμενοι για την αναβάθμιση των σχολείων που εμπίπτουν στην 1η Φάση μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους ή/και τυχόν ερωτήματα/διευκρινίσεις μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων e-Procurement μέχρι και τις 06/02/2023 και ώρα 23:45.

Η 2η Φάση του διαγωνισμού αφορά τα:

  1. Δημοτικό Σχολείο Αγίων Τριμιθιάς
  2. Β’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου

Οι ενδιαφερόμενοι για την αναβάθμιση των σχολείων που εμπίπτουν στην 2η Φάση μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους ή/και τυχόν ερωτήματα/διευκρινίσεις μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων e-Procurement μέχρι και τις 21/02/2023 και ώρα 23:45.

Το έργο PEDIA (Promoting Energy efficiency & Developing Innovative Approaches in schools – Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης & Ανάπτυξη Καινοτόμων Προσεγγίσεων στα Σχολεία) αποσκοπεί στην αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων της Κύπρου σε Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας [ΚΣΜΚΕ]. Αυτό, διαμέσου της υιοθέτησης μιας ολιστικής προσέγγισης που ευθυγραμμίζεται με την πρόταση της διεπιστημονικής επιτροπής προς το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας, για βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης στις σχολικές αίθουσες.

Περισσότερα για το έργο PEDIA θα βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με την Πράσινη Μετάβαση των κυπριακών ΜμΕ μπορείτε να επικοινωνείτε με την Χριστίνα Ανδρέου, Πολιτικό Μηχανικό στο ΕΓΚ, και Σύμβουλο Αειφόρου Ανάπτυξης για επιχειρήσεις του ΕΕΝ Κύπρου, τηλεφωνικώς +357-22667849  ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου christina.andreou@cea.org.cy.