Πρόσκληση συμμετοχής σε Δημόσια Διαβούλευση (Έρευνα) της ΕΕ Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για Βιώσιμα συστήματα τροφίμων

Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι, έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την θέσπιση πλαισίου για βιώσιμα συστήματα τροφίμων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο πιάτο».

Η εν λόγω έρευνα στοχεύει στο να συγκεντρωθούν οι απόψεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με την επικείμενη πρωτοβουλία πολιτικής.

Το πλαίσιο θα είναι ένας οριζόντιος νόμος-πλαίσιο που θα στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών για πράσινη μετάβαση και στη διασφάλιση ότι τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ γίνονται ολοένα και πιο βιώσιμα. Επιπλέον, το πλαίσιο θα περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με:

  • την επισήμανση της βιωσιμότητας στα τρόφιμα
  • τις βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις προμήθειας τροφίμων
  • τη δυνατότητα στους καταναλωτές και στις δημόσιες αρχές να κάνουν βιώσιμες επιλογές τροφίμων
  • τα νέα συστήματα διακυβέρνησης για την ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών και των ενδιαφερομένων μερών.

Ενθαρρύνουμε λοιπόν όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, από τους γεωργούς και τη βιομηχανία τροφίμων έως τους λιανεμπόρους, να λάβουν μέρος σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση και να καταθέσουν τις απόψεις τους ΕΔΩ.

Παρακαλούμε όπως κατά την συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου, στην πρώτη ερώτηση, εισαγάγετε τον 7ψήφιο αναγνωριστικό αριθμό που κατέχει το ΚΕΒΕ ως μέλος του EEN, και είναι ο CY00411.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα είναι ανοικτή μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2022.

Επισημαίνεται ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες και οι απόψεις που διατυπώνονται στην παρούσα έρευνα θα είναι αυστηρά εμπιστευτικές και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, εκτός από τον ανάδοχο της παρούσας μελέτης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.