Προσοχή όταν αγοράζετε μάσκες

Σχετικά με τις μάσκες προσώπου που κυκλοφορούν στην αγορά για σκοπούς προστασίας από την επιδημία COVID-19, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις πιο κάτω Ανακοινώσεις (επισυνάπτονται αυτούσιες):

  • Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για μάσκες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο των Μέσων Ατομικής Προστασίας και των Χειρουργικών / ιατρικών μασκών προσώπου
  • Ανακοινώσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΚΜΕ/14 και ΚΜΕ/15) για προστατευτικές μάσκες που έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της ΕΕ, οι οποίες δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία, Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 για τα μέσα ατομικής προστασίας,

Δεδομένου ότι το θέμα αυτό έχει επηρεάσει τις δραστηριότητες πολλών επιχειρήσεων, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να αξιολογούν πολύ προσεκτικά την κάθε περίπτωση και να ενημερώνονται για τις απαιτήσεις του εκάστοτε προϊόντος πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε δέσμευση.

Το ΚΕΒΕ ενθαρρύνει τους εισαγωγείς να αξιοποιούν το σύστημα RAPEX (www.ec.europa.eu/rapex), για να ελέγχουν κατά πόσο ένα προϊόν έχει προηγουμένως εντοπιστεί ως ακατάλληλο σε άλλες χώρες μέλη της ΕΕ ώστε να αποφύγουν την εισαγωγή του. Το σύστημα RAPEX θεσμοθετήθηκε από την Οδηγία για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων και είναι ένα διαδικτυακό ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα καταναλωτικά και επαγγελματικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις αγορές των άλλων κρατών που συμμετέχουν στο σύστημα, δηλαδή της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν. Η πρόσβαση στις βασικές πληροφορίες του συστήματος είναι ελεύθερη και για να προχωρήσετε σε αναζήτηση κάποιου προϊόντος πατήστε ΕΔΩ.

Επίσης, το ΚΕΒΕ καλεί τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν τις υπηρεσίες του Δικτύου Enterprise Europe Network, το οποίο έχει δημιουργηθεί από την ΕΕ για να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δωρεάν υπηρεσιών για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, λειτουργώντας ως one-stop-shop για:

  • Πληροφόρηση για την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα πρότυπα
  • Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και αναζήτηση επιχειρηματικών συνεργατών
  • Πρόσβαση σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία για τη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών έργων
  • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ενημερωτικών ημερίδων
  • Διαβούλευση σχετικά με νέες πολιτικές για τις επιχειρήσεις.

Παραμένοντας στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση
Στάλω Δημοσθένους
Ανώτερη Λειτουργός, ΚΕΒΕ
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Τηλ. 22889752, E-mail: stalo@ccci.org.cy