ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜμΕ)

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, μέλος του Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), σας ενημερώνει για τα τρέχοντα σχέδια χορηγιών και διαγωνισμούς που προσφέρονται στις κυπριακές ΜμΕ για ενεργειακή αναβάθμιση, περιβαλλοντική διαχείριση και χρήση ΑΠΕ.

 1. ΣΧEΔΙΟ ΠΑΡΟΧHΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓH ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚHΣ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒAΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣYΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛEΓΧΟΥ – EMAS (Υποβολή αιτήσεων μέχρι 31/10/22)
  • Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα Περιβάλλοντος
  • Μπορείτε να βρείτε περιγραφή του σχεδίου, τον οδηγό καθώς και τα έγγραφα υποβολής αιτήσεων εδώ.
  • Επιλέξιμες δαπάνες:
   • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή του Σ.Π.Δ – μέχρι €2,000
   • Δαπάνες επαλήθευσης του Σ.Π.Δ. και επικύρωσης της Περιβαλλοντικής Δήλωσης κατά EMAS – μέχρι €500
  • Δαπάνες Μεταπήδησης από ISO 14001 σε EMAS(συμπεριλαμβάνεται και η επαλήθευση και επικύρωση του συστήματος) – μέχρι €500. (Το Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη).
 1. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30/12/22)
  • Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
  • Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό του σχεδίου εδώ.
  • Υποβολές αιτήσεων γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΑΡΙΑΔΝΗ. Για εγγραφή στο σύστημα πατήστε εδώ.
  • Επιλέξιμες δαπάνες:
   • Οικοδομικές Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων
   • Τεχνικά Συστήματα για επίτευξη καλύτερης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
   • Συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας ψηλής ενεργειακής απόδοσης
   • Μέτρα ενεργειακής απόδοσης που σχετίζονται με τις διαδικασίες παραγωγής/ λειτουργίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
   • Επενδύσεις για παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), για κάλυψη ενεργειακών αναγκών σε κτίρια.
   • Δαπάνες Υπηρεσιών (όπως ενεργειακοί έλεγχοι και έκδοση ΠΕΑ)
  • Ποσοστό χρηματοδότησης για ΜΜΕ: 40% επί των επιλέξιμων δαπανών (Το Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη)
 1. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
  • Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό του σχεδίου εδώ.
  • Μπορείτε να βρείτε το έντυπο αίτησης εδώ. Η αίτηση θα πρέπει να σταλεί ταχυδρομικώς με τα κατάλληλα δικαιολογητικά όπως περιγράφεται στον οδηγό του σχεδίου.
  • Επιλέξιμες δαπάνες: κόστος διεξαγωγής Ενεργειακού Ελέγχου. (Το Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη).
  • Ποσοστό χρηματοδότησης: 30% με μέγιστο ποσό τις €2,000.
 1. ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων)
  • Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
  • Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό του σχεδίου εδώ.
  • Υποβολές αιτήσεων γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΑΡΙΑΔΝΗ. Για εγγραφή στο σύστημα πατήστε εδώ.
  • Επιλέξιμες δαπάνες:
   • Εξοπλισμός που απαιτείται για τη Ψηφιακή Αναβάθμιση
   • Λογισμικά “Off the shelf” που παράγονται για τη μαζική αγορά
   • Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής
   • Άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με Σύστημα Πληροφορικής
  • Ποσοστό χρηματοδότησης:
   • 50% με μέγιστο ποσό τις €50,000 (Το Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη)
   • Ελάχιστο ποσό επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού μίας πρότασης: €5,000
 1. ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – CY GPP AWARDS 2022 (Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την 31/10/2022)
  • Φορείς Υλοποίησης: Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου
  • Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης εδώ.
  • Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας εδώ.
  • Κατηγορίες βραβείων:
   • Ολοκληρωμένης πολιτικής Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων
   • Εφαρμογή Πράσινης Πολιτικής ανά κατηγορία προϊόντων/υπηρεσιών/έργων

 

Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με την Πράσινη Μετάβαση των κυπριακών ΜμΕ μπορείτε να καλείτε το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, ως Σύμβουλο Αειφόρου Ανάπτυξης για επιχειρήσεις του ΕΕΝ Κύπρου, στα τηλέφωνα: 22667849 / 22667850 ή να στείλετε email στο: een@cea.org.cy.