Σχεδίου Χορηγιών ΚΟΤ 2014 – 2020 Επενδύσεις εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού έχει εξαγγείλει την 1η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη 2014–2020. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι €16,0εκ.

Το Σχέδιο απευθύνεται σε δυνητικούς Δικαιούχους που είναι Επιχειρήσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Ενημερωτικό Οδηγό και των οποίων οι επενδυτικές προτάσεις αφορούν:

Άξονας Α Δημιουργία Αυθύπαρκτων νέων εμπλουτιστικών έργων για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών των τμημάτων αγοράς του Συνεδριακού και Αθλητικού Τουρισμού
Συνεδριακά Κέντρα, Αθλητικά και Προπονητικά Κέντρα Ποδοσφαίρου και Κολύμβησης, Συνεδριακά Κέντρα εντός και εκτός γηπέδων Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων, Αθλητικά και Προπονητικά Κέντρα Ποδοσφαίρου εντός και εκτός γηπέδων Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων, Αθλητικά και Προπονητικά Κέντρα Κολύμβησης εντός και εκτός γηπέδων Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων 
Άξονας Β Επενδύσεις Εκσυγχρονισμού σε Υφιστάμενα Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα
 
Άξονας Γ Παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό, τον εμπλουτισμό, την επέκταση, καθώς και την ανακαίνιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων
Συνεδριακοί Χώροι εντός Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων, Αθλητικές Εγκαταστάσεις για Ποδόσφαιρο, Αθλητικές Εγκαταστάσεις για Κολύμβηση, Αθλητικές Εγκαταστάσεις για Ποδηλασία, Εκσυγχρονισμός και Εμπλουτισμός Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων

Τα Έντυπα Αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργήσει ο ΚΟΤ για το εν λόγω Σχέδιο: http://sxedioxorigion.com/entipa-etiseon/

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά με τους όρους του Σχεδίου, πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση incentives-consultation@visitcyprus.com μέχρι τις 04 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 04 Αυγούστου 2017 μέχρι τις 05 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:30. Οι Αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.

Τέλος, να σας αναφέρουμε ότι θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα Ενημέρωσης, την Τρίτη, 29/8/2017 και ώρα 10:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» στην Λευκωσία. Η δήλωση συμμετοχής για την ημερίδα πρέπει να υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: incentives-consultation@visitcyprus.com

Με εκτίμηση
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου
Ανώτερη Λειτουργός, KEBE
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Enterprise Europe Network