Σειρά Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το European Digital Innovation Hub (EDIH) Κύπρου, «DiGiNN», θα διοργανώσει 3 δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια στις ακόλουθες θεματικές ενότητες και σας ενθαρρύνουμε να τα παρακολουθήσετε.

  • High-Performance Computing
  • Artificial Intelligence
  • Cybersecurity

Στόχος είναι να ενημερωθείτε για τα πιο πάνω ψηφιακά συστήματα και υποδομές και να τα αξιοποιήσετε άμεσα στις επιχειρήσεις σας ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, ανθεκτικές, αποδοτικές και καινοτόμες.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Κάθε σεμινάριο θα έχει διάρκεια 2 ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, ακολουθούν οι Προσκλήσεις των σεμιναρίων. Διευκρινίζεται ότι για κάθε σεμινάριο απαιτείται ξεχωριστή δήλωση συμμετοχής.

Tα δύο Ευρωπαϊκά Δίκτυα, Enterprise Europe Network και European Digital Innovation Hub (EDIH), συνεργάζονται με στόχο να παρέχουν πιο αποτελεσματική  και αποδοτική εξατομικευμένη βοήθεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχετικά με την ψηφιακή μετάβαση.

Περισσότερες πληροφορίες για το European Digital Innovation Hub (EDIH) Κύπρου, «DiGiNN», θα βρείτε στην ιστοσελίδα: www.diginn.eu

 

INVITATION