Σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για την παρουσίαση των Επιδοτούμενων Προγραμμάτων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΚΕΒΕ, ως μέλος του Enterprise Europe Network, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κύπρο, και το Δίκτυο Ενημέρωσης Europe Direct θα διοργανώσουν σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για την παρουσίαση Προγραμμάτων Χρηματοδότησης όπως των Σχεδίων Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας και των Προγραμμάτων Leader Γεωργίας και Αλιείας.

Κύριος σκοπός είναι να ενημερωθούν οι εν δυνάμει επιχειρηματίες για τις δυνατότητες χρηματοδότησης μια καινούριας επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω των προγραμμάτων αυτών αλλά και υφιστάμενοι επιχειρηματίες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε δράσεις αλιείας, αγροτουρισμού και άλλων μη γεωργικών δραστηριοτήτων όπως παραδοσιακά εστιατόρια, επισκέψιμα αγροκτήματα κτλ.

Επισυνάπτονται η Γενική Πρόσκληση και τα Προγράμματα σε κάθε περιοχή.

Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου
Ανώτερη Λειτουργός, KEBE
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Enterprise Europe Network