Σεμινάριο «Στρατηγικές Συνεργασίες για Επιχειρηματική Ανάπτυξη»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και το Enterprise Europe Network Cyprus διοργανώνουν Σεμινάριο με τίτλο «Στρατηγικές Συνεργασίες για Επιχειρηματική Ανάπτυξη».

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2019 στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία και θα διαρκέσει από τις 09:00 μέχρι τις 13:00.

Περιεχόμενο

Στόχος του Εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τα στελέχη των επιχειρήσεων να αναπτύξουν στρατηγικές συνεργασίες με άλλες μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ή ακόμη και ταλαντούχους ιδιώτες (crowd) προκειμένου να αναπτύξουν νέα προϊόντα, καινούργιες ή βελτιωμένες διαδικασίες ή/και νέα επιχειρηματικά μοντέλα (business models) με στόχο την ανάπτυξη της επιχείρησης τους. Το εργαστήριο θα παρουσιάσει την ολοκληρωμένη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από το έργο INSPIRE, συμπεριλαμβανόμενων των Key Performance Indicators, του INSPIRE Canvas, των 128 εργαλείων υποστήριξης και των 114 case studies απο όλη την Ευρώπη. Το έργο INSPIRE χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εκπαιδευτές του σεμιναρίου θα είναι οι:

  • Δρ Γιώργος Τσεκούρας, Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου CENTRIM (Centre for Change, Entrepreunership and Innovation Management) του Πανεπιστημίου του Brighton στη Μεγάλη Βρετανία και Επικεφαλής της κοινοπραξίας INSPIRE (http://inspire-smes.info),
  •  κ. Γιάννης Γεωργαντέλλης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΚΙΝΝΟ (http://www.kinno.eu) στην Αθήνα και μέλος της κοινοπραξίας INSPIRE.

Ομάδα Στόχος

Το εργαστήριο απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και την υλοποίηση νέων ιδεών (προϊόντα, διαδικασίες, business models κλπ.) προκειμένου να στηρίξουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησής τους – είτε αυτό αφορά την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης (start-up), είτε τη μεγέθυνση μιας υπάρχουσας επιχείρησης ή ακόμη την ανανέωση και επανατοποθέτηση μιας ώριμης επιχείρησης σε μια κορεσμένη αγορά. Το εργαστήριο απευθύνεται επίσης σε συμβούλους επιχειρήσεων και άλλα στελέχη που εμπλέκονται (ή επιθυμούν να εμπλακούν) στην υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Δηλώσεις συμμετοχής

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως δηλώσουν συμμετοχή μέσω του συνδέσμου εδώ το αργότερο μέχρι τις 7 Ιουνίου 2019.

Η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι δωρεάν.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Λειτουργό κα Έλενα Πουλλή (Τηλ. 22205028, Ηλ. Ταχυδρομείο: epoulli@research.org.cy).