Ταμείο Επιχορήγησης για τις Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) – SME Fund 2024

Το Enterprise Europe Network Cyprus στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, ενημερώνει τις κυπριακές ΜμΕ για τις δυνατότητες που παρέχει το Ταμείο ΜμΕ της ΕΕ για χρηματοδοτική στήριξη των δραστηριοτήτων που αφορούν στην προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) τους. Συγκεκριμένα, το Ταμείο ΜμΕ υποστηρίζει τις επιχειρήσεις να προστατεύσουν διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία, όπως εμπορικά σήματα, σχέδια, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και ποικιλίες φυτών. Οι επιχορηγήσεις χορηγούνται με τη μορφή τεσσάρων «κουπονιών» που καλύπτουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • IP Scan / IP Enforcement: Χρηματοδότηση έως € 1,350 για κάλυψη την κάλυψη υπηρεσιών IP Scan / IP Scan Enforcement που παρέχονται από εμπειρογνώμονες σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι ορίζονται από το εθνικό γραφείο ΔΙ.
  • Εμπορικά σήματα & βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα (Trademarks and Designs): Χρηματοδότηση ύψους € 1,000 για κάλυψη μέρους των τελών αίτησης σήματος ή/και σχεδίου ή υποδείγματος, των πρόσθετων τελών τάξης, καθώς και των τελών εξέτασης, καταχώρισης, δημοσίευσης και αναβολής δημοσίευσης.
  • Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Patents): Χρηματοδότηση ύψους € 3,500 για κάλυψη μέρους των τελών και νομικών εξόδων σχετικών με την κατάθεση αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
  • Κοινοτικά Δικαιώματα επί Φυτικής Ποικιλίας (Community Plant Variety): Χρηματοδότηση ύψους € 1,500 για κάλυψη μέρους των κοινοτικών τελών φυτικής ποικιλίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) το οποίο είναι αρμόδιο για την υλοποίηση του Ταμείου ΜμΕ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην σχετική ιστοσελίδα του EUIPO για το Ταμείο ΜμΕ.

Για τυχόν διευκρινήσεις και υποστήριξη οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο εθνικό γραφείο ΔΙ (Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Τμήμα Εφόρου Εταιριών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας), τηλ: +357 22404357, ppandeli@drcor.meci.gov.cy.