Τεχνολογική Καινοτομία στον τομέα της Υφαντουργίας στην Ευρώπη

Έχετε Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜμΕ) που δραστηριοποιείται στους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, του δέρματος ή των υποδημάτων; Σκοπεύετε να ενσωματώσετε νέες προηγμένες τεχνολογίες στην επιχείρησή σας και χρειάζεστε υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας;

Μέσω της πρωτοβουλίας European Light Industries Innovation and Technology (ELIIT), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COSME, οι ΜμΕ έχουν την δυνατότητα να ενσωματώσουν στην επιχείρησή τους προηγμένες τεχνολογίες όπως Key Enabling Technologies (KETs), ψηφιακές τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things) κ.λπ.

Το πρόγραμμα ELIIT στοχεύει στη δημιουργία πανευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ελαφρών βιομηχανιών, δηλαδή κλωστοϋφαντουργικά, ρουχισμός, δέρμα και υποδήματα (TCLF), και σε πάροχους ή ιδιοκτήτες καινοτόμων τεχνολογιών που θέλουν να προωθήσουν την τεχνολογία τους. Με άλλα λόγια, επιδίωξη του προγράμματος είναι οι συνεργασίες μεταξύ επιλέξιμων ΜμΕ και παρόχων/ ιδιοκτητών τεχνολογίας. Κατά τη διάρκεια του έργου, θα επιλεγούν 25 συνεργασίες. Σε κάθε πρόσκληση θα επιλεγούν περίπου 12-13 συνεργασίες.

Τι είδους υποστήριξη παρέχει το πρόγραμμα ELLIT;

  • Οικονομική υποστήριξη μέχρι και €70.000 σε κάθε συνεργασία για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή πρωτοτύπων με υψηλή προστιθέμενη αξία και κερδοφορία
  • Πρόγραμμα καθοδήγησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για τεχνικές ή οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησής.
  • Δημιουργία νέων επαγγελματικών δεσμών με άλλους φορείς και τοποθέτηση των προϊόντων της επιχείρησης στην αγορά με τη συμμετοχή σε δραστηριότητες δικτύωσης, εργαστήρια, συνέδρια και εκθέσεις.
  • Εξειδικευμένη υποστήριξη στις ΜμΕ σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η προθεσμία για την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι η 17η Μαρτίου 2020. Για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα κριτήρια επιλογής, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος ELIIT https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit/apply_en. Για ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επικοινωνήστε με το helpdesk@eliitproject.eu.

Με εκτίμηση,
Μαρία Κλόκκαρη
Βοηθός Λειτουργός, Enterprise Europe Network
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Τηλ. 22889768, E-mail: m.klokkari@ccci.org.cy