Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τα Νέα Εργαλεία Εκτίμησης Κινδύνων OiRA

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, διοργανώνουν στις 13 Ιουνίου 2018, η ώρα 9:30, στο Ξενοδοχείο HILTON (Αίθουσα Οθέλλος), στη Λευκωσία, Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την παρουσίαση των νέων διαδραστικών εργαλείων αξιολόγησης κινδύνων στην εργασία (OIRA) που ετοίμασε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εργοδότες και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων από τους ακόλουθους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας:

  1. Καφεστιατόρια
  2. Συνεργεία επισκευής και βαφής οχημάτων
  3. Εμπορικά καταστήματα
  4. Μικρά Τουριστικά καταλύματα

Κύρια επιδίωξη του Σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων στις πρόνοιες της νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και η σημασία που έχει η ετοιμασία και εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας για την αποφυγή ατυχημάτων και ασθενειών που σχετίζονται με το χώρο εργασίας.

Στόχοι του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται καθημερινά ανάλογα με το είδος της εργασίας που εκτελούν, να γνωρίζουν τα μέτρα ελέγχου που πρέπει να εφαρμοστούν για την μείωση του βαθμού επικινδυνότητας, να γνωρίζουν την νομοθεσία ώστε να εισηγούνται και να εφαρμόζουν πρακτικές για πρόληψη των ατυχημάτων και να εξοικειωθούν με τα εργαλεία εκτίμησης κινδύνων.

Το σεμινάριο είναι εντελώς δωρεάν και δεν έχει καμία χρηματική επιβάρυνση. Για το σκοπό αυτό παρακαλώ δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Επισυνάπτεται έντυπο «Δήλωση Συμμετοχής». Παρακαλούμε όπως σταλεί συμπληρωμένο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018, υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου, στο φαξ. 22661044 ή στο E-mail: maria@ccci.org.cy

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22889749/52.

Ακολουθεί Πρόγραμμα.

 

«Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τα Νέα Εργαλεία Εκτίμησης Κινδύνων OiRA»

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018, Ξενοδοχείο HILTON, Λευκωσία

9:30 Προσέλευση/ Εγγραφές
10:00 Χαιρετισμοί
κα. Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ, Enterprise Europe Network Cyprus
κ. Άριστος Οικονομίδης, Ανώτερος Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
10:15
  • Υποχρεώσεις Εργοδοτών/Εργοδοτουμένων βάσει των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων 1996-2015
  • Οι περί διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (ΚΔΠ 173/2002)
  • Ερωτήσεις/ Συζήτηση

κ. Μάριος Χαραλάμπους, EurOSH Manager, Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας

11:15 Διάλειμμα – Καφές
11:30
  • Παρουσίαση των Εργαλείων OiRA με παραδείγματα
  • Ερωτήσεις/ Συζήτηση

κ. Μάριος Χαραλάμπους, EurOSH Manager, Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας

13:00 Θα ακολουθήσει γεύμα