Βραβεία Ευρωπαίου Εφευρέτη 2018

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office – EPO) ανακοίνωσε πρόσφατα την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο «Βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη (European Inventor Award) 2018».

Τα ετήσια βραβεία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, απονέμονται σε καινοτόμους εφευρέτες που ξεχωρίζουν για την εξαιρετική συνεισφορά τους στην τεχνολογική πρόοδο, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική εξέλιξη.

Ενδιαφερόμενοι από τη βιομηχανία, ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια, φορείς σχετικούς με τη διανοητική ιδιοκτησία καθώς και το ευρύ κοινό μπορούν να προτείνουν μια υποψηφιότητα, χωρίς απαραίτητα να είναι οι ίδιοι εφευρέτες. Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν, ανεξαρτήτως τεχνολογικού πεδίου, σε πέντε κατηγορίες ως ακολούθως: «Βιομηχανία», «Έρευνα», «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», «Χώρες μη-μέλη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας» και «Επίτευγμα Ζωής».

Οι νικητές των βραβείων κάθε κατηγορίας επιλέγονται από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή αποτελούμενη από διεθνείς εμπειρογνώμονες στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της επιστήμης, της ακαδημίας και της έρευνας, οι οποίοι εξετάζουν τις προτάσεις με κριτήριο τη συνεισφορά τους στην τεχνολογική πρόοδο, την κοινωνική εξέλιξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.

Για τα βραβεία του 2018, οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2017 ενώ οι τελικές υποψηφιότητες αναμένεται να ανακοινωθούν τον Απρίλιο του 2018. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα προσκληθούν στην Τελετή Βράβευσης για την ανάδειξη των νικητών κάθε κατηγορίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το βραβείο και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://www.epo.org/european-inventor.

Τα βραβεία θεσπίστηκαν το 2006 από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και επιβραβεύουν κάθε χρόνο σημαντικές εφευρέσεις που έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ανθρώπων, με στόχο να αποδώσουν στους εφευρέτες την αναγνώριση που τους αξίζει και να λειτουργήσουν ως κίνητρο για την προστασία νέων ιδεών και την ενίσχυση της καινοτομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου, επικοινωνώντας με το Λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κ. Γιώργο Χρίστου στο τηλέφωνο: 22205030 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gchristou@research.org.cy.