Διαδικτυακή Παρουσίαση του Προγράμματος European Innovation Council (EIC)

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το ΙΔΕΚ παρουσίασαν διαδικτυακά στις 8/7/2021, το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ε.Ε «Ορίζοντας Ευρώπη», το Πρόγραμμα European Innovation Council (EIC), και τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network. Βασικός στόχος της ενημερωτικής εκδήλωσης ήταν η πρώτη γνωριμία των επιχειρήσεων με τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προκύπτουν για τις εταιρίες και τις δωρεάν εξατομικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες που προσφέρονται.

Σειρά Παρουσιάσεων:

  1. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» Ευκαιρίες χρηματοδότησης για επιχειρήσεις, Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Εθνικών Σημείων Επαφής της Κύπρου, Μαρίνος Φωτιάδης (ΙδΕΚ)
  2. European Innovation Council (EIC) Ευκαιρίες χρηματοδότησης για επιχειρήσεις, Χαράλαμπος Παπατρύφωνος (ΙδΕΚ)
  3. Enterprise Europe Network, Στάλω Δημοσθένους (ΚΕΒΕ)