Cyprus

Δημόσια Διαβούλευση για την αξιολόγηση της νομοθεσία για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα – Αφορά: Επιχειρήσεις από τη Βιομηχανία, Συσκευασία, Διανομή και Εμπόριο Τροφίμων

Η παρούσα έρευνα, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), αποσκοπεί στη συγκέντρωση απόψεων όσον αφορά τη λειτουργία της νομοθεσίας για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (Food Contact Materials) στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας αξιολόγησης. Ο γενικός στόχος της αξιολόγησης αυτής είναι να εκτιμηθεί κατά πόσον το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για τα FCM λειτουργεί και αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Η έρευνα απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε όλο το φάσμα της αλυσίδας εφοδιασμού FCM. Στην αλυσίδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, παραγωγοί πρώτων υλών, διανομείς, εργαστήρια που ειδικεύονται στη συμμόρφωση, μονάδες ομαδικής εστίασης και έμποροι λιανικής πώλησης.

Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα περιλαμβάνουν όλες τις συσκευασίες τροφίμων, καθώς και τα μαγειρικά και επιτραπέζια σκεύη, όπως μαχαιροπήρουνα, κύπελλα, πιάτα, μπολ κ.λπ. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν είδη που δεν προορίζονταν αρχικά για επαφή με τρόφιμα, αλλά που εντούτοις προβλέπεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Επιπλέον, τα FCM καλύπτουν υλικά που χρησιμοποιούνται στην επαγγελματική μεταποίηση, παρασκευή, αποθήκευση και διανομή τροφίμων. Για τη δημιουργία FCM μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλά διαφορετικά είδη υλικών, όπως πλαστικό, χαρτί, καουτσούκ, μέταλλο και γυαλί, αλλά και συνδετικά (κόλλες), τυπογραφικές μελάνες και επιστρώσεις που χρησιμοποιούνται στο φινίρισμα των τελικών αντικειμένων, καθώς και σύνθετα υλικά.

Ο κύριος σκοπός της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα είναι να παράσχει μια βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 απαιτεί από τις επιχειρήσεις να παράγουν FCM σε ελεγχόμενο περιβάλλον, ώστε να κατασκευάζονται με συνέπεια και με υψηλές προδιαγραφές και επίσης:

  • να μη θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, και
  • να μην επιφέρουν μη αποδεκτή μεταβολή της σύνθεσης ή επιδείνωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών — π.χ. γεύση και οσμή του τροφίμου.

Ο Κανονισμός αφορά μόνο την ασφάλεια των FCM ως προς τη μεταφορά χημικών ουσιών στα τρόφιμα από τα FCM. Δεν ορίζει υγειονομικές απαιτήσεις για τα FCM και δεν καλύπτει τα απόβλητα ή τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των FCM, τα οποία αποτελούν αντικείμενο άλλης Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο Κανονισμός στοχεύει επίσης να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλ. την αποφυγή περιορισμών ή δασμών.

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος μιας διαδικασίας διαβούλευσης που διενεργείται για τη συλλογή απόψεων, και ιδίως τεκμηριωμένων στοιχείων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού FCM, εξετάζοντας κατά πόσον οι εν λόγω επιχειρήσεις  γνωρίζουν τις γενικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα FCM και τι πιστεύουν σχετικά με τη λειτουργία της νομοθεσίας αυτής. Η έρευνα συλλέγει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η νομοθεσία επηρεάζει τις επιχειρήσεις.

Το ΚΕΒΕ, ως μέλος του Δικτύου «Enterprise Europe Network», καλεί τις Κυπριακές επιχειρήσεις να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί και να το αποστείλουν μέσω email: bsccyz@ccci.org.cy / stalo@ccci.org.cy ή φαξ. 22661044 ή ταχυδρομικώς στο ΚΕΒΕ στη διεύθυνση: Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38, 1509 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 22 Απριλίου 2019.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση.

Με εκτίμηση
Ζωή Πιερίδου
Βοηθός Λειτουργός, KEBE
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων