Cyprus

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις επερχόμενες εκδηλώσεις κατ’ ιδίαν επιχειρηματικών συναντήσεων που πρόκειται να γίνουν στα πλαίσια διεθνών εκθέσεων και αποστολών στο εξωτερικό στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας (Circular Economy).

Οι εκδηλώσεις έχουν ως στόχο: ·         την ενίσχυση των γνώσεων κάθε επιχείρησης στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας

 • την ενημέρωση για νέες τεχνολογίες, καινοτόμες λύσεις και τάσεις της αγοράς
 • την εξεύρεση επιχειρηματικών εταίρων για συνεργασία ή επίλυση πρακτικών ζητημάτων
 • την εξεύρεση συνεργατών έρευνας στο πλαίσιο προγραμμάτων
 • την αναζήτηση νέων αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών

Σχετικά με τις δύο πρώτες εκδηλώσεις, το Κυπριακό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), ως μέλος του Δικτύου «Enterprise Europe Network», έχει αναλάβει το ρόλου του τοπικού γραφείου υποστήριξης των Κυπριακών επιχειρήσεων. Για την τρίτη εκδήλωση οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: env-circular-economy-missions@ec.europa.eu

«Holland Circular Economy Week Matchmaking 2018»

Θα διεξαχθεί στις 14 Ιουνίου 2018 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας στο πλαίσιο της Εβδομάδας Κυκλικής Οικονομίας της Ολλανδίας 2018 (11-14 Ιουνίου 2018).

Απευθύνεται σε εταιρείες που ασχολούνται με ή ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για:

 • ανακύκλωση
 • κυκλική σχεδίαση
 • διαχείριση αποβλήτων
 • διαχείριση υδάτων
 • εξοπλισμό επεξεργασίας νερού και συστήματα διάθεσης αποβλήτων
 • κλωστοϋφαντουργία
 • χρηματοδότηση επιχειρήσεων για έργα κυκλικής οικονομίας
 • τεχνολογία κατασκευής και υποδομής κτιρίων
 • κατασκευαστικά και oικοδομικά προϊόντα
 • βιομηχανία agrofood και βιομάζα
 • εκτεταμένη ευθύνη παραγωγών
 • πλαστικά είδη
 • ηλεκτρονικά είδη
 • δημόσια-ιδιωτική και δια-τομεακή συνεργασία

Οδηγίες για εγγραφή και υποβολή επιχειρηματικών προφίλ το αργότερο μέχρι τις 13 Ιουνίου 2018 στην ιστοσελίδα: https://holland-circular-economy-week.b2match.io/  

Κόστος συμμετοχής στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (14 Ιουνίου): Δωρεάν

«Unlimited Opportunities in a Circular Economy»

Θα διεξαχθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 στο Όσλο της Νορβηγίας στο πλαίσιο της Εβδομάδας Καινοτομίας του Όσλο (24-28 Σεπτεμβρίου 2018).

Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα θέματα:

 • Μείωση των εισροών υλικού και πόρων
 • Διατήρηση της αξίας των προϊόντων, των υλικών και των πόρων όσο το δυνατόν περισσότερο
 • Ελαχιστοποίηση της δημιουργίας αποβλήτων
 • Αντικατάσταση μη ανανεώσιμων πόρων με βιομάζα
 • Προστασία των ωκεανών και της γης από τα απόβλητα και τα απορρίμματα με την αποκατάσταση των υφιστάμενων συμπυκνωμάτων, τον μετριασμό της νέας ρύπανσης και την ανάπτυξη βιο-αποικοδομήσιμων βιο-πλαστικών
 • Έρευνα & Ανάπτυξη, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και αλυσίδες αξίας

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εταιρείες που ασχολούνται με τους ακόλουθους τομείς:

 • απόβλητα, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση
 • εναλλακτικές πηγές και αποδοτική χρήση ενέργειας και υλικών
 • νερό

Οδηγίες για εγγραφή και υποβολή επιχειρηματικών προφίλ το αργότερο μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2018 στην ιστοσελίδα: https://circular-economy.b2match.io/

Κόστος συμμετοχής στην εκδήλωση (26 Σεπτεμβρίου): Δωρεάν

«Combined Circular Economy Mission to Japan & Indonesia»

Διοργανώνεται επιχειρηματική αποστολή των κρατών μελών της ΕΕ, με επικεφαλή τον Αντιπρόεδρο της ΕΕ κο. Jyrki Katainen στην Ιαπωνία και στην Ινδονησία στις 22-26 Οκτωβρίου 2018, με στόχο την «Παρουσίαση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας» και την «Προστασία Θαλάσσιων Πλαστικών Αποβλήτων μέσω της Κυκλικής Οικονομίας».

Συγκεκριμένα η αποστολή στην Ιαπωνία θα πραγματοποιηθεί στις 22-24 Οκτωβρίου 2018 και θα συμπέσει με το 2ο Παγκόσμιο Φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας (WCEF2018) στην πόλη Γιοκοχάμα, και η αποστολή στην Ινδονησία θα λάβει χώρα στην πόλη Τζακάρτα στις 25-26 Οκτωβρίου 2018.

Η αποστολή θα επικεντρωθεί σε θέματα σχετικά με: Απόβλητα, Πλαστικά (συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων θαλάσσης), Χημικά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις υψηλού επιπέδου με δημόσιες αρχές και επιχειρηματικές οργανώσεις.

Κόστος συμμετοχής στην αποστολή: Δωρεάν

Οι συμμετέχοντες επιβαρύνονται με τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται να εγγραφούν μέσω της ιστοσελίδας: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEMJapanIndonesia μέχρι τις 13 Ιουλίου 2018.

Σημειώστε ότι, εάν επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων, η εγγραφή μπορεί να κλείσει πριν την προκαθορισμένη προθεσμία.

Με την ευκαιρία αυτή, να σας ενημερώσουμε ότι στην ιστοσελίδα της ΕΕ μπορείτε να ενημερωθείτε για τη Στρατηγική και τo Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
Στάλω Δημοσθένους, Ανώτερη Λειτουργός, Τηλ: 22889752, E-mail: stalo@ccci.org.cy
Ζωή Πιερίδου, Βοηθός Λειτουργός, Τηλ. 22889769, E-mail: bsccyz@ccci.org.cy