Έρευνα για τις επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει έρευνα για τις επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) από τη νομοθεσία για τα χημικά σε σχέση με τις δραστηριότητές τους με σκοπό τη βελτίωση της νομοθεσίας και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις ΜΜΕ.

Γι’ αυτό παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο που επισυνάπτεται και αποσταλεί στο ΚΕΒΕ (Enterprise Europe Network) μέσω φαξ 22661044 ή μέσω email [email protected] το αργότερο μέχρι τις 14 Ιουλίου 2016.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.