Σεμινάριο «Financing and Growth Strategies for Cyprus Startups»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και το Enterprise Europe Network Cyprus διοργανώνουν Σεμινάριο με τίτλο «Financing and Growth Strategies for Cyprus Startups».

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα (Αίθουσα Αφροδίτη) στη Λευκωσία και θα διαρκέσει από τις 09:00 μέχρι τις 17:00.

Περιεχόμενο

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και η κατανόηση των συμμετεχόντων για τους διαθέσιμους τρόπους προσέλκυσης χρηματοδότησης από τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου Financing and Growth Strategies for Cyprus Start-ups-Agenda.

Εκπαιδευτής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Philip Ammerman.

Η γλώσσα του σεμιναρίου είναι η Αγγλική.

Ομάδα Στόχος

Το εργαστήριο απευθύνεται κυρίως σε νεοφυείς επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και την υλοποίηση νέων ιδεών (προϊόντα, διαδικασίες, business models κλπ.) προκειμένου να στηρίξουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησής τους.

Δηλώσεις συμμετοχής

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως δηλώσουν συμμετοχή μέσω του συνδέσμου εδώ το αργότερο μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι δωρεάν.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Αρμόδιο Λειτουργό κο Μαρίνο Φωτιάδη (Τηλ. 22205048,Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).