Σεμινάριο για τη Συμμόρφωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Συνδιοργανώνεται από το ΚΕΒΕ (Enterprise Europe Network) και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

15 Σεπτεμβρίου 2016, Ώρα 10:00
Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία, Αίθουσα Διόνυσος

Το Σεμινάριο συγχρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας & Υγείας (EU-OSHA) γι’ αυτό και είναι δωρεάν – Απαραίτητη όμως η Δήλωση Συμμετοχής

Περισσότερες λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο.

Σας ευχαριστούμε και αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση.